وایت ورد مثل وایت برد...

White-World like White-board

دولت اندونزی تدابیر امنیتی در سراسر این کشور را تشدید کرد
ساعت ۳:٠٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳۸٧  
دولت اندونزی تدابیر امنیتی در سراسر این کشور را تشدید کرد
کوالالامپور- دولت اندونزی در آستانه اعدام سه عامل بمب گذاری سال 2002 میلادی جزیره تفریحی گردشگری بالی، تدابیر امنیتی در سراسر این کشور ا تشدید کرد.
به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری رسمی اندونزی (آنتارا)، دولت اندونزی این اقدامات را به منظور پیشگیری از هرگونه بمبگذاری و یا انجام حملات انتحاری از سوی گروههای اسلامی تندرو اتخاذ کرده است.
بنا به این گزارش، دولت اندونزی همچنین پلیس ملی و منطقه ای این کشور را به حال آماده باش درآورده و از شهروندان اندونزیایی خواسته است تا هرگونه تحرکات مشکوک را به پلیس این کشور اطلاع دهند.
به گزارش ایرنا، سخنگوی دادستانی اندونزی روز شنبه گذشته اعلام کرده بود که حکم اعدام سه عامل بمب گذاری سال 2002 جزیره تفریحی گردشگری بالی اوایل ماه آینده میلادی (نوامبر) اجرا می شود.
"جاسمان پانجایتان" بدون اشاره به زمان دقیق اجرای احکام اعدام این افراد تصریح ساخت که این احکام در زندان نوسا کامپامگان در استان جاوه مرکزی اجرا خواهد شد.
د‌ادگ‍‍اه‌ ‌ان‍دون‍ز‌ی‌ در س‍‍ال‌ 2003‌ میلادی ام‍‍ام‌ س‍‍ام‍ودر‌ا، ‌آم‍روز‌ی‌ و ب‍ر‌ادر ب‍زرگ‍ت‍ر و‌ی‌ ‌ع‍ل‍‍ی‌ ‌غ‍ف‍ر‌ان‌ را ب‍ه‌ خ‍‍اطر دس‍ت‌ د‌اش‍ت‍ن‌ در‌ ان‍ف‍ج‍‍ار‌ه‍‍ا‌ی‌ س‍‍ال‌ 2002 میلادی جزیره ب‍‍ال‍‍ی‌ این کشور ب‍ه‌ ‌ا‌ع‍د‌ام‌ م‍ح‍ک‍وم‌ ک‍رد.
این دادگاه تمامی در خواست های انجام گرفته برای تجدید نظر در حکم اعدام سه عامل بمب گذاری بالی در سال 2002 میلادی را رد کرده است.
در نتیجه این اقدام تروریستی در ب‍‍اش‍گ‍‍ا‌هه‍‍ا‌ی‌ ش‍ب‍‍ان‍ه‌ ج‍زی‍ره‌ ت‍ف‍ری‍ح‍‍ی‌ و گ‍ردش‍گ‍ر‌ی‌ ب‍‍ال‍‍ی‌ ‌ان‍دون‍ز‌ی‌، 202 نفر ک‍ش‍ت‍ه‌ شدند‌ ک‍ه‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر ‌آن‍‍ان‌ ر‌ا ج‍‍ه‍‍ان‍گ‍رد‌ان‌ خ‍‍ارج‍‍ی‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍‍ی‌ د‌ادن‍د.

کلمات کلیدی: اندونزی ،حوادث ،جهان ،خبر