تعیین جنسیت شترمرغ با فناوری مولکولی در دانشگاه زابل با موفقیت انجام شد

تعیین جنسیت شترمرغ با فناوری مولکولی در دانشگاه زابل با موفقیت انجام شد
زاهدان- روابط عمومی دانشگاه زابل اعلام کرد: تعیین جنیست در شتر مرغ با استفاده از فناوری مولکولی توسط دانشجویان پژوهشکده دام های خاص دانشگاه زابل با موفقعیت انجام شد.

این روابط عمومی روز یکشنبه به نقل از مدیر گروه علوم دامی دانشگاه زابل، هدف از انجام این تحقیق را تعیین جنسبت در شتر مرغ در سنین پایین به کمک فناوریهای مولکولی، اعلام کرد.
دکتر "مصطفی یوسف الهی" گفت: تعیین جنسیت در گونه های بسیاری از پرندگان چون شترمرغ در سنین پایین از لحاظ مورفولوژی قابل تشخیص نیست اما با استفاده از این روش تعیین جنسیت در شتر مرغ در سنین پایین با صرف هزینه کمتر و بیشترین دقت قابل شناسایی است.
وی ادامه داد: استخراج دی ان ای (dna )از نمونه های خون و پر با دو روش علمی انجام شده است.
یوسف الهی گفت: در تمام نمونه ها یک ناحیه میکرو ساتلایت 245 _ 109 "جفت بازی" توسط پرایمر به عنوان کنترل مثبت تکثیر شد.
مدیر گروه رشته امور دامی دانشگاه زابل بیان کرد: در دومین همایش زیست شناسی مولکولی کرمان، دومین همایش چرم و پوست و سومین کنگره علوم دام کشور مقاله های متعددی از دانشجویان این دانشگاه پذیرفته شده است.
به گزارش ایرنا، دانشگاه زابل نخستین مرکز علمی و دانشگاهی کشور است که کار پرورش شترمرغ را از سال 1380 در پژوهشکده دام های خاص این دانشگاه واقع در مجتمع عظیم تحقیقاتی و آموزشی بقیه الله الاعظم آغاز کرده است.
/ 0 نظر / 7 بازدید