بیش از سه هزار ورزش بومی در ایران به ثبت رسیده است

بیش از سه هزار ورزش بومی در ایران به ثبت رسیده است
معاون مرکز توسعه ورزش همگانی و تفریحی و مسوول برگزاری اجلاس کمیته بین المللی ورزشهای سنتی و بومی اعلام کرد:‌ در ایران بیش از سه هزار ورزش بومی به ثبت رسیده است.

"محمدهادی حسام" که در اجلاسی به منظور توسعه ورزشهای بومی و همگانی در مالزی به سر می برد، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت:‌ در صدد هستیم ایران را به عنوان توسعه دهنده ورزشهای بومی و سنتی به جهانیان معرفی کنیم.
وی با اشاره به برگزاری اجلاس کمیته بین المللی ورزشهای سنتی و بومی در کشورمان اظهار داشت: برگزاری این اجلاس فرصت مناسبی برای ایران است تا خود را به عنوان یک قطب در عرصه ورزشهای بومی و سنتی معرفی کند.
معاون مرکز توسعه ورزش همگانی و تفریحی افزود:‌ در کشورمان ظرفیت های بالایی از ورزشهای بومی و سنتی وجود دارد که می توان آن را به دنیا معرفی کرد.
/ 0 نظر / 41 بازدید